Özel Öğrenme Güçlükleri (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli)

Disleksi-Özel Öğrenme GüçlüğüÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?
Özel Öğrenme Güçlüğü bireyin bir ya da birden fazla temel psikolojik süreçlerini etkileyen ve okuma, yazma, aritmetik, okuduğunu anlama, yazılı ve sözel ifade gibi alanlarda zorluk çekmesine neden olan nörolojik bir bozukluktur. Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerin zeka düzeyleri normal veya normalin üzerindedir. Özel Öğrenme Güçlüğü  olan bir çocuk bir alanda zorluk çekerken bir başka alanda yaşıtları ile benzer ya da daha iyi performans gösterebilir. 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN ALT GRUPLARI: Bazı bireyler sadece bir alanda zorluk çekerken, bazıları birden fazla alanda zorluk çekebilir. 

Disleksi (Okuma Güçlüğü): Okuma ile ilgili zorluklar

Disgrafi (Yazma Güçlüğü): Yazı yazma ve yazılı anlatım ile ilgili zorluklar

Diskalkuli (Aritmetik İşlemlerde Güçlük): Aritmetik işlemleri ve sayılarla ilgili zorluklar

Dispraksi: Motor koordinasyon bozukluğu

Afazi/disfazi: Dil ve dilin kullanımı ile ilgili zorluklar

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN NEDENLERİ
Özel Öğrenme Güçlüğünün kesin nedeni bilinmemektedir ancak “nörolojik” bir bozukluk olduğu ve birden fazla nedenin bir arada bulunması sonucunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir. 

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ’NÜN BELİRTİLERİ
Özel Öğrenme Güçlüğünün belirtileri çocuğun yaşına göre değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle okul öncesi ve okul dönemindeki çocuklarda belirtiler ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Okul öncesi dönemdeki çocuklarda ;

Diğer çocuklardan daha geç konuşma

Bazı sözcükleri telaffuzda yaşıtlarına göre daha fazla zorluklar

Yeni sözcükleri öğrenmede yavaşlık

Konuşma sırasında uygun/doğru kelimeyi hatırlamada yavaşlık

Anaokuluna devam eden çocuklarda sayıları, renkleri, haftanın günlerini, alfabedeki harfleri öğrenmede zorluklar, kendi isimlerini tanımada ve ezbere yazmada zorluklar

İki yada üç basamaklı komutları hatırlamada ve takip etmede zorluk

Düğme açma-ilikleme, makas kullanma, kalem tutma gibi el becerilerinde zayıflık;

Dinledikleri masalları, hikayeleri doğru sırasında hatırlamada zorlanma

Sözcüklerin hangi sesle başladığını veya iki sözcüğün aynı mı yoksa farklı sesle mi başladığını fark etme gibi ses bilgisine ait becerilerde yavaşlık.

Dikkat eksikliği, dürtüsellik, okul kurallarına uyum zorlukları

Okul çocuklarında ise ;

Harf ve ses arasındaki bağlantıyı fark etmeme

Yazılı sözcükleri öğrenme ve hatırlamada güçlük,

b-d-p-m-n gibi birbirine benzeyen harfleri karıştırma; örneğin “bere” sözcüğünü “dere” olarak okuma

6-9 gibi rakamları karıştırma,

Aritmetik işlem işaretlerini karıştırma örneğin + ve – işaretlerini

4 temel işlemli problemleri çözmede zorluklar

Bazı sözcükleri tersten okuma örneğin “top” yerine “pot” gibi

Bazı harflerin yerlerini değiştirme örneğin; “okul” sözcüğünü “kolu” olarak okuma gibi

Okuma ve yazmada kelime /hece atlama veya ilave etme; Kalemi farklı bir şekilde tutma ve yazı yazmada zorluk

Sağ-sol-yukarı-aşağı-üst-alt gibi yön kavramlarını öğrenmede zorluk

Haftanın günleri, ayların isimleri, önce-sonra, dün-bugün-yarın gibi zaman kavramlarını öğrenmede zorluk

El becerisinde belirgin zayıflık; örneğin el yazısının okunmaması, ayakkabı bağlama, makas kullanmada beceriksizlik

Dikkat süresinin kısa olması

Ev ödevlerini hatırlamada zorluk

Organize olma, planlama, zamanı kullanmada zorluklar

Sık sık eşyalarını kaybetme

Sözel ifadede zorluklar, örneğin konuşurken uygun sözcüğü hatırlayamama

Yazılı ifadede zorluklar gibi belirtiler öğrenme bozukluğunun habercisi olabilirler.

KURUMUMUZDA UYGULADIĞIMIZ PROGRAMLAR

PREP, PREP-MATH, DMP, TODİ-COGNIT, SESFAR, TOMATİS METHOD, ERKEN OKUR YAZARLIK DEĞERLENDİRME ÇİZELGELERİ, ÇALIŞMA BELLEĞİ VE İŞLEMLEME HIZI EGZERSİZLERİ


EMİNE DEMİREL DİL KONUŞMA DİSLEKSİ EĞİTİM MERKEZİ