Otizm Spektrum Bozukluğuna Bağlı Dil ve Konuşma Bozuklukları

İletişim ve sosyal becerileri yaşıtlarına göre yetersiz olan otizmli çocukların kendilerini ifade etmeleri ve söyleneni anlama yetenekleri sınırlıdır. İletişim kurmada isteksiz oldukları gibi konuşma, okuma ve yazma becerileri de azdır. Hatta birçoğunda konuşma neredeyse yoktur veya konuşma yetilerini kullanmazlar. İletişim ve sosyal ilişkilerde kısıtlılık olarak tanımlanan otizmin tedavisinde dil terapisi en önemli yeri tutar.

Otizmli çocuklarda dil yeteneğinin kazanılması zaman alır. Konuşma becerisi kazanmada yaşıtlarına göre yavaş ilerler veya hiç konuşmazlar. Hatta bazılarında kısıtlı da olsa sahip olunan dil becerileri daha sonra kaybolabilir.