Gecikmiş Konuşma

-Idiopatik Gecikmiş Konuşma

Dil ve konuşma gelişiminde çocuklarda bireysel farklılıklar görülür.

18 aylık bir çocuğun ortalama 10 kelime, 2 yaşındaki çocuğun 50 kelime söylemesi beklenir. 18-36 ay arasında olup söylenenleri anlamada problemi olmayan fakat konuşmayan, yaşından beklenilenden daha az konuşan çocuklar idiopatik gecikmiş konuşması olan çocuklardır.
Geç konuşan çocuklar, alıcı dil becerilerinde yani anlamada değil ifade edici dil becerilerinde gecikmeler yaşarlar. Çocuk diğer gelişimi alanlarında akranları ile aynı şekilde gelişir ve sadece konuşma da fark vardır. 

-Gelişimsel Geriliğe Bağlı Gecikmiş Konuşma

Zeka geriliği konuşma gecikmesinin en sık görülen nedenidir. Çocuğun zeka düzeyi azaldıkça konuşma ve dil gelişimi de azalır. Zeka geriliğine bağlı konuşma gecikmesinde hem konuşulanı anlamada hem de ifade etmede sorun vardır. Ancak her konuşma gecikmesi sorunu yaşayan çocuğa zeka geriliği tanısı konulamaz. Konuşma gecikmesi olan bir çocukta zekanın mutlaka değerlendirilmesi gerekir. 

     

Terapi sürecinde ne yapılır? Çocuğun dil ve konuşma becerileri değerlendirilir. Akranları ile arasındaki farkı en kısa sürede kapatması için gerekli olan terapi amaçları belirlenir ve terapi sürecinde istenen iletişim becerilerini kazandırmak için “oyun” temelli doğal dil öğretimi yapılır. Çünkü oyun çocuğun öğrenmesindeki en etkili yöntemdir.