Ergoterapi-Duyusal Bütünlük Eksiklikleri

Ergoterapi-Duyu Bütünleme Terapisi


DUYU BÜTÜNLEME NEDİR ? 

Kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duyusal bilgileri organize eden ve vücudu çevreye uygun bir şekilde kullanmayı mümkün kılan bir nörolojik işlemdir. (Jean Ayres)

Vestibüler duyu (Denge ve hareket)

Proprioseptif duyu (Derin duyu)

Dokunma (Taktil)

İşitme

Koklama

Tat alma

Görme

BİR ÇOCUĞUN DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNE İHTİYACI OLDUĞUNU NASIL ANLARIZ

VESTİBÜLER SİSTEM: DENGE VE HAREKET

Aşırı hareketliyse veya çok hareketsizse

Kendi kendine sallanma ve/veya dönme hareketleri sergiliyorsa

Kafa sallama, göz kaydırma hareketleri gözleniyorsa

Anlamsız zıplama, koşma hareketleri sergiliyorsa

Parmak ucunda yürüme paterni görülüyorsa (nörolojik ve kas/eklem problemi olmadığı durumda)

Temkinli yürüyor en ufak bir şeyde düşmekten korkuyorsa

TAKTİL SİSTEM: DOKUNMA

Saç kestirme, tırnak kestirme, banyo yapma gibi aktivitelere aşırı tepki gösteriyorsa

Mevsime uygun olmayan kıyafetler tercih ediyor ve bunda ısrar ediyorsa

Çoraplarını giymek istemiyor ya da aksine çıkarmayı reddediyorsa

Bulduğu her şeye dokunuyor pürüzlü yüzeylerden hoşlanıyorsa ya da tam tersi hoşlanmıyor kaçınıyorsa,

PROPRİOSEPTİF SİSTEM

Düşmekten hoşlanıyor, kendini yere atıyorsa

Kendini sürekli bir yerlere sıkıştırmak istiyor, ellerinin üzerine oturuyorsa

Kafasını/ellerini bir yerlere vuruyor ve böyle rahatlıyorsa

Materyalleri normalden fazla kuvvette sıkıyor veya yeterli kuvvette tutamıyor düşürüyorsa

Sürekli insanlara veya eşyalara çarpıyorsa

Zayıf kas tonusuna sahip, çelimsizse

TAT DUYUSU

Yenmeyecek şeyleri ağzına alıyorsa

Başka bir sağlık sorunu olmadığı halde belirli tatları yemeyi reddediyorsa

KOKU DUYUSU

Her şeyi koklamak istiyorsa

Normalde rahatsız etmeyecek kokulardan rahatsız oluyorsa

İŞİTME DUYUSU

Süpürge, sifon, saç kurutma makinesi sesi gibi seslere aşırı tepki gösteriyor, kulaklarını kapatıyorsa

Ses gelen yere kulağını dayıyor yüksek sesten hoşlanıyorsa

GÖRME DUYUSU

Normal ışıktan rahatsız oluyor; gözlerini kısma, odaklanamama, ağlama gibi tepkiler veriyorsa

Yoğun görsel uyaran veren (ışıklı yanıp sönen oyuncaklar, alüminyum folyo gibi ışığı yansıtan materyaller, fosforlu renkteki kağıtlar, kontrast renkler vb.) nesnelere uzun uzun bakıyorsa, sürekli ışığı yakıp söndürüp izlemek istiyorsa

ÇOKLU DUYUSAL İŞLEMLER

İki elin koordineli kullanımında sıkıntı yaşıyorsa  ve dominant el gelişimi gecikmişse 

Bir aktiviteyi tamamlamakta zorlanıyor, bitirmeden diğerine geçmek istiyorsa

Motor planlama problemi yaşıyor, aktivitelerin sırasını planlayamıyorsa (veya daha zor bir yoldan yapıyorsa)

Bir işle uğraşırken görsel olarak takip edemiyorsa (örneğin; okul aktiviteleri sırasında nesnelere değil başka bir yere bakıyorsa)

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİNE ihtiyacı var diyebiliriz.

SONUÇ: Uzman Ergoterapistimiz değerlendirmelerden sonra çocuğun duyusal sistemlerini analiz ederek, Duyu bütünleme terapisini çocuğun duyusal tablosuna göre uygular. Buradaki amacı, çocuğa sadece duyusal aktivite yaptırmak değil; kendi ihtiyaç ve hassasiyetlerini organize edebilecek bir «terapi programı» oluşturmaktır. 


EMİNE DEMİREL DİL KONUŞMA DİSLEKSİ EĞİTİM MERKEZİ