Disgrafi

Disgrafi yazma bozukluğunu tarif etmek için kullanılan tıbbı bir terimdir. Yazma eylemi sistematik ve karmaşık bir süreçtir, doğru ve etkin müdahale gerektirir. Okul öncesi dönem belirtilerini gösterebildiği gibi yeterli ölçüt değildir. Yazma bozukluğunun fark edilmesi uzun zaman alabilmektedir. Yazma eyleminin başladığı okul dönemi ile birlikte fark edilmesi kolaylaşır. 


Son yıllarda yapılan araştırma ve çalışmalar yazma bozukluğunun nörolojik temellere dayanmasının yanında verilen zayıf ve kötü eğitimin, yanlış yöntem ve strateji kullanımının yazma bozukluğunu ortaya çıkarabildiğini göstermektedir. Yazma becerisi doğru ve etkin müdahale ile geliştirilebilen bir eylemdir.


Yazma bozukluğu yaşayan bireylerde; 

- Satır atlama 

- Sayfayı uygun kullanamama 

- Yazı boyutunu ayarlayamama 

- Eğik yazma 

- Hece ekleme/çıkarma/hece ayırma 

- Büyük küçük harfi yerinde ve doğru kullanamama 

- Harfler, kelimeler arasına yeterli boşluk bırakamama 

- Harfleri kelimeleri birbiri içine karıştırma 

- Satır taşırma gibi problemler sıklıkla görülür.


Kurumumuzda, DİSGRAFİ-Yazma bozukluklarına müdahale için,

-Hataları en aza indirmek, hataları ortadan kaldırmak, 

-Yazmaya karşı isteksizliği ortadan kaldırmak, 

-Uygulayıcılar için hatanın analizini yaparak uygun müdahaleyi belirleyebilmek basamakları hedeflenmiştir.

Disgrafi müdahale programımızda yazma becerisinin geliştirilmesi için sistematik bir sıra izlenmektedir.