Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

DEHB - Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu 


Hiperaktivite, olağandışı hareketlilik veya anormal derecede aktif olma durumuna denilmektedir. Diğer bir deyişle ise çocukların kendini kontrol edemediği psikolojik bir hastalıktır. 

DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) olan çocuklar dikkatini toparlamakta veya bir yerde sabit durmakta zorlanabilirler.  DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu)  olan bazı çocuklar sadece ev hayatı değil aynı zamanda okul hayatlarında da sorunlarla karşılaşabilirler. 

DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu), çocuğun sahip olduğu hiperaktiviteye bağlı olarak farklı şekillerde hareket etmesine neden olabilir. Örneğin; hiperaktivitesi olan çocuklar diğer çocuklara göre arkadaş edinmekte zorlanabilirler.Bu çocukların diğer çocuklara oranla konsantre olmaları ve olaylar karşısında verdikleri tepkiler oldukça farklıdır. Öğretmenlerinin sordukları sorulara parmak kaldırmadan direkt cevap verebilir. Dikkatleri çok kolay dağıldığı için unutkan olabilirler. Genelde hayal kurmaya eğilimlidirler. Bazı şeyleri kaybedebilir veya ödevleri bitirmekte zorlanabilirler. Farkında olmadan çok konuşabilir ya da konuşan insanların sözlerini kesebilirler. 


Hiperaktivitenin ortak özellikleri şunları içerir:

Sabit hareket

Saldırgan davranış

Dürtüsel davranış

Dikkat dağınıklığı


Hiperaktivite tedavisinde erken teşhis ve tedavi önemlidir.


Hiperaktivite (DEHB) Belirtileri Nelerdir?

DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu), çocukların farklı şekillerde hareket etmesine neden olabilir. DEHB olan çoğu çocuğun konsantre olma ve dikkat etme sorunları vardır. Bazıları hala sınıfta otururken ve sıralarını beklerken sorun yaşayabilir. Diğer çocukların ellerini kaldırma şansı bulmadan önce cevapları söyleyebilirler.Bazen düzensiz, dikkat dağıtıcı veya unutkan olabilirler. Sınıfta hayal kurmaya eğilimlidirler. Bazı şeyleri kaybedebilir ve ödevleri bitirmekte zorlanabilirler. Koltuklarında dolaşabilir, çok hareket edebilir, çok fazla konuşabilir veya başkalarının konuşmalarını kesebilirler. Bu, hem evde hem de okulda sorun yaşamalarına neden olabilir.DİKKAT EKSİKLİĞİ


DSM-5(Diagnosticand Statistical Manual Of MentalDisorder) Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan ve zihinsel hastalıklara tanı koymak için ölçütleri belirleyen Mental Bozuklukların Tanısal El Kitabı; 


Dikkat Eksikliği Olan Bireyleri: 

-Detaylara dikkat etmez, sürekli hata yapar 

-Dikkatini korumada sıkıntı yaşar 

-Dinlemez görünür 

-Verilen komutları izlemede güçlük çeker 

-Organizasyon sorunu yaşar 

-Yoğun düşünme gerektiren işlerden kaçınır ya da bu işleri yapmaktan hoşlanmaz 

-Eşyalarını kaybeder 

-Dikkati kolayca dağılır 

-Günlük işlerini unutur şeklinde ifade etmektedir. 


Dikkat Eksikliği ve Dikkat Dağınıklığı kavramsal olarak birbirlerine yakın olsalar da farklı durum, duygu ve davranışları, kavramları ifade etmektedirler. 


DİKKAT DAĞINIKLIĞI 

1-İçine kapanık ya da daha az hareketli, Kişilerde de sıklıkla görülebilir. 

2-Anlık duygular sonucu ortaya çıkabilir. 

3- Anlık yapılan işte hata gözlemlenebilir ancak diğer günlük aktivitelerde dikkat eksikliği kadar sakarlık gözlemlenmez. 

4-Kısa süreli hafıza problemleri daha fazla görülür. 

5-Eylemin tamamının bitirilmesinden ziyade parçalar arasında da dağınıklık karmaşa gözlemlenir. 


DİKKAT EKSİKLİĞİ

1-Hiperaktivite ile görülme sıklığı yüksektir. 

2-Çok küçük yaştan itibaren gözlenebilir tedavi süreci daha uzundur. Kişinin ve çevresinin hayatını ciddi oranda etkiler. 

3- Uğraşılan iş ile bağlantılı olmayan diğer günlük faaliyetlerde sakarlık gözlemlenebilir. 

4-Daha çok uzun süreli hafıza problemleri unutkanlık gözlemlenir. 

5-Israrlı tekrarlanan hatalar gözlemlenir.